Ултралибералност во користење на парцијални аргументи

Advertisements