Ултралибералност во користење на парцијални аргументи