За последен први септември без сеопфатно сексуално образование

Потпишете ја он-лајн петицијата тука

Со сеопфатното сексуално образование во Македонија може да се започне од учебната 2014/15 година ако Министерството за образование и наука ги преземе следниве чекори:

На краткорочен план:

– да направи дополнителна обука и им обезбеди прирачни материјали на одделенските наставници одговорни за предметот „ Образование за животни вештини“, односно да го усвои веќе подготвениот прирачник од ХЕРА и стручни лица.

– да осигури дека предметот „ Образование за животни вештини“ се предава во основните и во средните училишта според предвидените планови

На долгорочен план:

– да формира работна група чија задача ќе биде да осмисли и спроведе план за системско воведување на посебен предмет за сеопфатно сексуално образование од 2016/17 година

Повеќе информации за сеопфатно сексуално образование на следниов линк.

Сексуалноста на лицата со попреченост не смее да биде режим на забранети допири

Постои само една работа која мора да ја знаете како генерален факт за сексуалноста и лицата со попреченост: Лицата со попреченост се сексуални битија и имаат сексуални односи!
Покрај овој факт, се друго, кога станува збор за сексуалноста и лицата со попреченост, е променливо и не може да биде образец. Терминот лица со попреченост опфаќа различни категории на лица во зависност од видот на попреченоста: интелектуална попреченост, физичка попреченост, оштетен вид, оштетен слух… Како и секое лице без попреченост, така и овие лица имаат различен интерес, различни ставови, различен начин на учење и однесување, па токму затоа не можат да се прифатат предрасудите дека:

  • Лицата со попреченост не може да бидат добри родители, бидејќи нема да знаат и можат да   се грижат за своите деца
  • Лицата со попреченост не смеат да имаат сексуално образование бидејќи тоа ќе ги поттикне да имаат сексуални односи
  • Лицата со попреченост имаат зголемен сексуален нагон и треба да им се забрани да имаат сексуални односи, бидејќи ќе имаат зголемен број на непланирани бремености.

Нема гаранција за добро родителство, нема „рецепт” за врвно сексуално задоволство и „совршена врска” во која партнерите нема да имаат конфликти. Зошто тогаш да очекуваме „совршенството” да важи за сексуалноста, планирањето на семејство и родителство на лицата со попреченост!? Нели е подобро наместо да „судиме” и зборуваме за „забранети допири“ да се едуцираме и ние и лицата со попреченост за тоа како да уживаме во сексуалноста, како да се заштитиме себе си и нашите партнери од сексуалнопреносливи инфекции и ХИВ, како да експериментираме во сексот за да го доживееме врвното сексуално задоволство!? соодветното сексуално образование ќе придонесе да се каже НЕ на несаканите допири, да се избере соодветно средство за заштита од непланирана бременост и да се одбере соодветниот сексуален партнер.

 

 

Весна Матевска,

асистент на програмата пристап до сервиси

 

 

Пет факти
1. Мажите со Down синдром имаат сексуален нагон и практикуваат сексуални односи, но главно се стерилни, бидејќи во нивната сперма нема сперматозоиди. Жените со Down синдром се плодни
2. Мастурбирањето за некои лица со попреченост може да биде единствениот начин за доживување на сексуално задоволство
3. Агресивноста и фрустрацијата кај некои лица со попреченост може да биде последица на повеќегодишното потиснување на сексуалниот нагон и сексуалната енергија
4. Според Закон за семејство на РМ, дел од Член 18, лица кои заостануваат во менталниот (психичкиот) развој нe можат да склучат брак, а припаѓаат во групата на лица со тешка и најтешка ментална заостанатост IQ под 36 °
5. Конвенцијата на ОН за правата на лицата со инвалидност (попреченост), која РМ ја ратификуваше во 2011 година, ги штити правата на лицата со инвалидност да одлучуваат слободно и одговорно за бројот на планирањето на своите деца и да имаат пристап до информации соодветни на возраста, признавање на образование за репродуктивно и семејно планирање, како и обезбедување на средствата неопходни за да им се обезбеди да остварување на овие права.

Овој текст е дел од публикацијата по повод шеесет години од формирањето на Меѓународната федерација за планирано родителство.